تحلیل مفهوم عدالت و تأثیر آن بر قوانین کیفری
32 بازدید
ناشر: قم- رسالت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی